070-598 69 86 info@rothlindberg.se

Featured Snippets är ett utvalt utdrag från en hemsida som visas högst upp i Googles sökresultat ovanför de numrerade organiska resultaten och utgör ett kort, sammanfattande svar på en sökfråga. Det finns fyra olika typer av utdrag: paragrafer, tabeller, listor, samt videor. Om man optimerar innehåll och text för featured snippets har man större chans att få visa sitt innehåll högst upp i Google och få mera klick till sin sida.

 

I den här artikeln kommer jag att visa dig hur utvalda utdrag fungerar, exakt hur man går till väga och vad man ska tänka på när man optimerar för featured snippets. Vi kommer främst att uppehålla oss vid den första kategorin av utvalda utdrag – paragrafer, eller textutdrag – eftersom detta är den mest vanliga kategorin och den typ av featured snippets som kräver mest arbete för att få till såpass bra att Google vill välja just det du har avsett för att kunna fungera som så. Featured snippets, eller utvalda utdrag som jag själv väljer att kalla det på svenska, har blivit en viktig del av innehållsoptimering, alltså för SEO-arbetet med texten och innehållet på din hemsida.

Precis som med allt som ingår i sökmotoroptimering kan man tyvärr inte styra över Google och inte ha kontroll över vad som visas som Featured Snippet (annat än att man faktiskt kan blockera och hindra dom från att visas), men kan kan ändå göra en hel del för att skapa förutsättningar att få med sina artiklar i utvalda utdrag och öka chanserna för att sökmotorn ska tycka att det faktiskt är just din artikel som har lämpligast innehåll att visa.

Det här är exempel från Semrush på de olika typerna av Featured snippets som visar hur det kan se ut när man söker i Google, samt hur ofta de förekommer:

 

”Receptet” på hur du får en featured snippet i 8 punkter:

Så hur gör man då för att få med en text eller en lista som featured snippet som dyker upp i en Google-sökning? Det är det vi ska titta på här. Jag har delat upp de viktigaste förhållningsreglerna i åtta punkter:

  1. Ta tillfället i akt – optimera för utdrag närhelst du kan.
  2. Inled genom att besvara en fråga.
  3. Håll dig till rätt längd.
  4. Svara utförligt.
  5. Använd inte varumärken eller ”jag-form”.
  6. Använd huvudrubriker på rätt sätt.
  7. Svara på ”rätt” frågor och gärna med bra sökvolym.
  8. Optimera listor (några enkla förhållningsregler)

 

1. Ta tillfället i akt – optimera för Featured Snippets när du kan

Featured Snippets är något man alltid bör hålla i tankarna redan medan man planerar en text och skriver innehåll. En riktigt bra SEO-content writer letar därför efter varje möjlighet att optimera för utvalda utdrag och får det alltid att se naturligt ut. Så svaret på frågan är att du kan optimera en text i princip närsomhelst och när du vill. Var du vill och när du vill betyder att optimera början på en paragraf, de första raderna som inleder ett stycke, alltså precis under en huvudrubrik varsomhelst i texten.

Kanske det kan tyckas märkligt att tillägna en hel punkt för att helt enkelt säga – optimera så mycket du kan och närhelst du kan. Men det här är faktiskt en del av receptet för att få featured snippets i Google. Vi vet inte när och hur vi kan få valda utdrag av Google och dessutom finns det många olika möjligheter och många chanser. Längre ner hittar du mer om hur du kan använda exempelvis olika huvudrubriker.

Jag har dock läst vad en del skribenter för några av de största SEO-bloggarna skriver om ämnet och lagt märke till att en del menar att man ska prioritera optimering för featured snippets först när en sida ligger mellan första och femte position i Google. Anledningen till detta är en studie från Ahrefs som visade att toppositionen i Google har 30,9 % chans att få ett utvalt utdrag och att position 2 samt 3 hade en chans på 23,5 % respektive 15,9 %.

Men jag håller inte med om detta tips eller råd. Varför skulle man vänta med att optimera innehåll dess att du har fått upp det högt i Google? Man skriver ju en text när man skriver den. Ska man då vänta med att optimera texten tills den hamnat på toppen? För mig låter det som ett bakvänt och nästan absurt sätt att arbeta. Meningen är ju att du ska optimera din text så gott som möjligt innan du publicerar den så att du får bästa resultat som möjligt redan från början, inte sant? Tänk därför på featured snippets redan medan du planerar texten och organisera den där efter.

Men hur gör du då rent praktiskt för att få till ett utvalt utdrag? Resten av artikeln är tillägnad alla ”dos and don’ts”, vad du bör göra och inte göra, för att öka dina chanser att få ett valt utdrag, så att Google blir mera villig att välja just dina texter för Featured Snippets.

 

2. Inled genom att besvara en fråga

Om man ska få med text som en featured snippet i ett sökresultat bör man förklara något specifikt, vi uttrycker detta som att man bör svara på̊ en fråga. Det ska vara kortfattat på̊ en, två̊ eller tre meningar och rymmas inom en viss längd. Stycket skall förklara eller svara på frågor som: Vad är? hur mycket? osv.

Många som skriver om hur man optimerar featured snippets säger att man alltid skriva i ”är”-form. Enligt dessa bör man då börja med att skriva om Stockholm ungefär så här: ”Stockholm är Sveriges huvudstad…” Om Men det här är faktiskt ganska långt ifrån den egentliga sanningen. Om det handlar om en historisk person är självklart ”var” bättre än ”är”. Så vad som är lämpligt handlar om sammanhang och om ämne. ”Stockholm grundades år 1252…” kan fungera lika bra som ett svar med ”är”.

Du behöver alltså inte alls hänga dig fast vid dessa enkla, tydliga ord som ”är”, ”var” och liknande. Svara hellre seriöst och se till att det är välskrivet. ”Amazonfloden sträcker sig från…” går precis lika bra som ”Amazonfloden är…” Du har ett annat exempel nedan under nästa punkt.

Dessa svar som du besvarar frågor på, skall helst besvaras direkt under en rubrik och kan användas som en kort sammanfattning av, eller en inledning till, en längre text. Därefter kan du alltså fördjupa dig i detaljer. Om vi skriver om exempelvis Gustav Vasa kan rubriken kan vara: ”Vem var Gustav Vasa?” Och meningen därefter bör då börja med att förklara vem han var i stil med: ”Gustav Vasa var en svensk kung…”.

 

3. Svara utförligt

Låt mig poängtera att du bör börja stycket med att svara på frågan direkt utan omskrivningar och krusiduller. Hur gärna du än vill skriva personligt, börja inte med något i stil med: ”Ja, vem var nu Gustav Vasa egentligen, det kan man ju undra över. Jo…” Börja alltså stycket direkt med att faktiskt besvara frågan rakt och seriöst. Så nu vet du att man bör besvara direkt på en fråga. Om du får med en featured snippet handlar om hur bra du svarar på den. Google vill ha en liten kort sammanfattning på rätt längd som beskriver det viktigaste. (Vad som är rätt längd beskriver jag längre ner).

Om vi exempelvis vill göra en artikel om Napoleon, vill vi helst börja med att sammanfatta när han var född, dog och att han var kejsare och vad han var mest känd för. Allt det allra viktigaste och det han är mest känd för skall komprimeras två-tre raderna. Du bör alltså svara så utförligt som möjligt på sökfrågan, samtidigt som du håller dig till det format som jag går igenom i detalj i nästa punkt.

Här är ett exempel på vad man kan få upp när man söker på Napoleon. Här ställer jag frågan: ”Vem var Napoleon?”:

Visst är det trevligt när man får upp ett svar som inte är Wikipedia? Här ser du först och främst att svaret varken börjar med ”är” eller ”har”, utan genom att namnet Napoleon Bonaparte istället följs av ordet ”föddes”. Hur du formulerar och med vilka ord du använder för frågan om vem han var spelar alltså inte så stor roll.

Lägg även märke till de svartmarkerade orden ”Frankrikes Kejsare”. Denna markering har Google själv lyckats få till. Jo, Napoleon var ju faktiskt en fransk kejsare. Men om du tittar på det man får upp då man klickar på ”läs mer”, alltså surfar till sidan som get det här svaret, hittar du någonting intressant att jämföra med, här är en något annan disposition på texten:

Napoleon SO rummet

Om du jämför med utdraget ovan ser du att Google har tagit med den första raden i det andra stycket så att de tre första raderna kommer med i utdraget som en sammanhängande paragraf. Google har alltså organiserat texten från två separata paragrafer och skapat en enskild paragraf, eller stycke.

Du ser även att ordet ”Frankrike” är markerat, det är en länk till en annan sida. Men i Googles Featured Snippet ovanför sidan här är alltså båda orden ”Frankrikes kejsare” markerade med fetstil för att betona vem han var. Så nu vet du att du ska lita på att Google av någon anledning (Ledtråd: det handlar om AI och maskininlärning.) faktiskt förstår vad som är viktigt. Så lita på att Google kommer att förstå att din sammanfattning är bra om du ansträngt dig att göra en välformulerad sammanfattning där du får med det viktigaste.

 

4. Håll dig till rätt längd för Featured Snippets

Hur lång ska då texten vara? Jag har redan sagt att den skall vara två-tre rader lång. Men hur långt mätt i ord? I internationella artiklar i ämnet sägs att mellan 45 – 50 ord skall vara optimalt. Men, och detta är ett stort men, dessa artiklar är engelska artiklar och beskriver hur du optimerar på just engelska. Själv brukar jag hålla mig till i snitt 48 ord når jag optimerar texter för Featured Snippets på just engelska och det brukar fungera bra för mig.

Men just nu och här är det ju svenska artiklar vi talar om. Det är inte riktigt samma sak som att skriva på engelska. Det finns en del rätt så stora skillnader i olika språk. I Svenskan använder vi ju längre, sammansatta ord och räknar sammansatta ord som enskilda ord. Därför, enligt mina egna undersökningar motsvarar ”rätt” längd för att få med en feature snippet runt 40-45 ord. (Jo, jag vet av egen erfarenhet, det här är inget jag bara har läst i andra texter. Jag har själv optimerat textstycken i hundratals texter för featured snippets. Även om jag sedan många år jobbar heltid som SEO konsult har jag faktiskt själv sålt och skrivit över 4000(!) artiklar.) Faktiskt brukar mina egna ”FS-stycken” bli i snitt 40 ord och i princip blir de inte längre än 42 ord. Så det är faktiskt lite skillnad i fråga om hur man får tänka i längd och antal ord, även om den reella längden blir densamma.

Men att räkna i ord räcker egentligen inte för att få till den optimala längden. Google mäter längd på texter i antal pixlar och inte i antal ord. Vad jag själv har kommit fram till genom egna mätningar av olika svenska featured snippets är att om man håller sig till drygt 1450 upp till 1600 pixlar så bör det fungera bra. 1600 pixlar kan motsvara ”full längd”, alltså runt 48-50 ord på engelska eller motsvarande runt 42-45 ord på svenska. 1500 pixlar brukar motsvara texter som är kortare än den mindre ordmängd som jag nämnt, eller 40-42 ord på svenska.

Lägg märke till att jag markerat ordet brukar. Även texter på den lägre summan ord kan uppnå 1600 pixlar. Det beror helt på hur långa orden är. Ta en titt igen på screenshot ovan om Napoleon. Här har Google valt ut en snippet som motsvarar 39 ord, samt har texten den totala längden 1597 pixlar. Här ser du alltså en snippet som nästan exakt motsvarar mina egna ideala och genomsnittliga mått, de som jag själv brukar förhålla mig till när jag optimerar för featured snippet, här strax under 40 ord i snitt och precis under 1600 pixlar.

Fast jag bör nog tillägga att jag även har uppmätt kortare Featured Snippets i Googles sökresultat, runt 1400 pixlar långa utdrag och runt 32-35 långa mätt i ord. Så Google bestämmer själv vad som blir de bästa utdragen. Du kan inte påverka Google direkt att välja det just du skriver, men du kan som sagt skapa förutsättningar för Google ska kunna gilla det du gör.

Nu, som bonus, ska jag hjälpa dig genom att förenkla för dig att mäta i ord och i pixlar. Så hur gör du på snabbaste sätt? För att räkna pixlar måste du ha ett verktyg. Du kan exempelvis göra det genom att klistra in en text någonstans på en sida som mäter just pixlar. Här, i den här länken, har du just ett sånt verktyg som hjälper dig att mäta titlar och metabeskrivingar, förslagsvis i den rad som är avsedd att mäta Meta-description räknar programmet antal pixlar.

Det verktyget räknar enbart pixlar, men du vill så klart även ha hjälp med att räkna ord (så att du slipper räkna dom manuellt) och hålla dig till optimalt antal ord. Helst vill du göra det utan att behöva räkna orden manuellt. Så då kan du ta hjälp av den här svenska ordräknaren: Räkna Ord

Bra va?! Nu har du som bonus av mig alltså även fått ett par redskap som kan hjälpa dig när du behöver räkna pixlar och ord för sådant som titlar och metabeskrivningar.

 

5. Använd inte varumärken eller ”jag”-form

Och för att förtydliga hur du skriver ”svar” på frågor som Google kommer att gilla ta med som Featured snippets, är det också bra att poängtera att du inte skall använda dig av ”jag”-form eller varumärken i dina svar på sökfrågor. Du måste skriva dina texter för rätt search intent: intentionen för frågan. Visst, ”Hur nyttiga är bananer?” kanske är en relevant fråga för artiklar i din webbutik om du säljer frukt. Men om du skriver ditt svar och börjar med något som börjar i stil med: ”Börjes bananer är fantastiskt nyttiga,” har du inte så stor chans att få med det stycket som utvalt utdrag i Google.

När någon frågar ”hur nyttiga är bananer?” är frågeställarens intention att fråga om bananer i allmänhet är nyttiga, inte att fråga efter nyttiga varumärken. Den personen söker inte information om Börjes bananer, vem som säljer nyttiga bananer och söker inte efter enskilda typer eller arter av bananer som är särskilt nyttiga. Det är en allmän fråga som skal besvaras som att den gällde alla bananer.

Du skall inte heller svara på frågan genom att ”tycka” och inte hävda en personlig åsikt. Därför kommer du inte få till en featured snippet om du exempelvis svarar: ”Jag tycker att bananer är nyttiga”. Ingen som frågar bryr sig det minsta om vad just du tycker. Den som ställer frågan vill veta om och på vilket sätt bananer är nyttiga och då är det objektiv fakta som är intressant, inte dina personliga åsikter eller vad just du ”tycker om”. Sånt har ingenting med frågeställningen att göra och Google sållar bort det från övriga potentiella utdrag.

 

6. Använd huvudrubriker på bästa sätt

Din H1, eller huvudtiteln, är  ofta den mest naturliga huvudrubriken att använda för att besvara en fråga. I regel är det även det bästa stället att särskilt optimera för allmänna korta sökord om ditt ämne, så kallade short-tail keywords. Alltså svarar du då direkt efter titeln på en fråga. Din titel behöver dock inte i sig vara en fråga. Du kan ha ”Jimmy Hendrix” eller ”Allt du måste veta om Jimmy Hendrix” som huvudtitel och därefter direkt i det första stycket efter titeln gör du den där summeringen med rätt längd.

Men du behöver absolut inte begränsa dig till huvudtiteln. Du kan använda alla texter direkt under huvudrubriker, H2, H3, t.o.m. H4 för att optimera för featured snippets. Du kan få med snippets i Googles sökresultat som du har optimerat för långt ner i en text.

Som exempel kan vi säga att du skriver en artikel som heter ”10 främsta Jazzmusikerna under 60-talet.” Den här titeln är din H1. Där under denna kan du summera något om ”jazzmusiker på 60-talet”. Därefter strukturerar du texten enligt H2:or där du listar tio olika jazzmusiker. Här har du chansen att optimera var och en av dessa texter om dessa olika musiker för featured snippets. Tänk gärna på att optimera för Featured Snippets närsomhelst det känns naturligt, och alltså helst direkt efter olika huvudrubriker.

Även listor inne i texter, t.ex. listor strukturerade som H3:or, går utmärkt att använda i detta syfte. Du kan skriva allmän information om ett ämne formaterat i H2 och därefter fördjupa varje H2 i en rad olika punkter som H3. Även texten under dessa H3:or kan du alltså optimera för featured snippets, för att svara eller fördjupa det som står i huvudrubriken formaterad som H3. Återigen, precis som jag skrev i första punkten, finns alltså ofta väldigt många olika chanser.

 

7. Svara på rätt frågor och helst med bra sökvolym

Du vill säkert skapa artiklar som syns bra i Google, alltså bör du optimera innehållet och huvudrubriker för frågor som har bra eller hög sökvolym. Det kan vara bra att få featured snippets oavsett, men om det inte är någon som skriver den frågan i Google som leder till ett utvalt utdrag är ansträngningen att optimera texten ganska så onödig, tycker du inte det? Det handlar ju trots allt om att du vill få så många som möjligt att läsa dina texter.

Först och främst kan man ju säga att det visst är bra att optimera för korta fraser och frågor som har hyfsat hög sökvolym, som ”vem är” och ”vad är”. Det är bra att optimera med korta fraser och frågor som har hög sökvolym och dessa vill du så klart synas på generellt. Men om du vill få med featured snippets är det bra att tänka något annorlunda eller större än så. Faktiskt visar studien som Ahrefs gjorde, att ju flera ord frågeställaren, eller sökaren, skriver i Google, desto mera sannolikt är det att denne får fram en featured snippet vid sökningarna.

Tänk därför på att du gärna får optimera för svar på längre och mer komplicerade frågor. Använd gärna ett verktyg som Semrushs Keyword Magic tool för att leta fram bra long-tail frågor med hyfsad sökvolym. Om du skriver ”Napoleon” i sökrutan får du dock fram alla vanliga och ovanliga sökningar om allt som innefattar namnet Napoleon, vilket för Sverige innebär över 4500 sökningar med en total sökvolym på nära 100 000 sökningar per månad.

 

 

Det kan med andra ord bli en hel del att söka igenom. Ett tips för att få fram just sökfrågor är att använda sig av huvudordet i sökrutan på exempelvis just nämnda Keyword Magic Tool och lägga till ord som ”hur”, ”vad”, ”är”, ”varför”, ”vilka” när du söker short-tail keywords och söka på bred matchning så får du fram variationer du kan välja mellan. Dessa long-tail keywords kan du använda dig av i underrubriker eller helt enkelt ha i åtanke när du skriver. Men som sagt, mer om huvudrubriker och om hur du använder dom bäst längre ner.

 

 

Då kommer du också förstå ungefär vad för sökvolymer det faktiskt rör sig om för specifika frågor om Napoleon, vilket innebär en betydligt lägre sökvolym än bara ”Napoleon”. Du kan i vilket fall försöka optimera ditt innehåll för de vanligaste frågorna om ditt eget ämne som du skriver om. Gör lite undersökningar innan du skriver en text, eller låter en copywriter skriva en artikel. Hitta först bra sökord och frågeställningar som har en hyfsad sökvolym och optimera texter och rubriker för just de sökfraserna.

 

8. Optimera för listor

Allt ovan gäller i princip enbart för textutdrag baserat på paragrafer ren text. Och som jag skrev i början är det just featured snippets för texter som man kan styra mest över själv. Listor behöver egentligen inte kommenteras så mycket, men det är ändå bra att sammanfatta det viktigaste.

När det gäller utdrag till listor är den text man skriver betydligt längre än korta enskilda optimerade textutdrag. Ofta är det en hel artikel eller inlägg som Google summerar till punkter. Här är t.ex. en lista med ”bra action filmer”. Eftersom den här sidan toppar sökresultaten när man söker ”action film” eller ”bästa actionfilmerna” kan man få upp den här listan på just dessa sökord:

 

 

Frågan är om det egentligen går att optimera för listor så att Google väljer just dom. Så finns det något annat man kan göra än att försöka hålla informationen relevant och tydlig? Nåja, det finns några basala saker man förhålla sig till om man vill få en lista som utvalt utdrag. Dels att helst göra en numrerad lista. Skriv i tydliga punkter med en siffra följd av punkt: ”1. 2. 3.” osv.

Men om du ser listan ovan med actionfilmer är den formaterad ”fel”, eller så här: ”1) 2) 3)” osv. Det spelar alltså egentligen ingen roll hur du numrerar listan eller enbart gör punkter utan siffror. Google förstår ändå att det här är en lista och tycker just i det här fallet ovan att den listan motsvarar sökfrågan bäst.

Om du använder h2 eller h3 för huvudrubriker i listor spelar inte så stor roll. Google fattar ändå. Om hela artikeln du tänker skriva skall motsvara listan, använd helst H2 för varje punkt. Däremot, om du gör en numrerad lista inbakad i en längre artikel, kan du använda H3. Detta för att bättre skilja ut listan från det övriga innehållet. Egentligen spelar det inte heller så stor roll om hela inlägget, eller artikeln, utgör en sammanhängande lista eller om listan ligger inbakat i annat, mer allmänt innehåll.

Man skulle kunna tycka att artiklar skapade som listor har högre chans att få ett utvalt utdrag om de kommer högst upp i en text, men det är långt ifrån regel. Jag har själv sett listor med rubriker formaterad som H3 långt ner i längre artiklar, som vinner i position och väljs ut som featured snippets före artiklar som är helt och hållet utformade som listor. Google kan alltså tydligt avgöra att här finns det en lista och om sökmotorn tycker att den listan bäst motsvarar sökfrågan kommer just den listan att väljas som utdrag.

Lista eller inte lista, oavsett vad du skriver för typ av artikel, försöker Google alltid se till att den sida som bäst motsvarar en specifik sökfråga hamnar högst upp i sökresultatet. Så ditt jobb, om du vill hamna som nummer ett på Google, är i första hand att skriva det bästa och mest övertygande innehållet. Om du sedan vill få till ett utvalt utdrag, eller en Featured Snippet, som lyfter fram just din text högst upp i Google, är det också en stor fördel om du samtidigt använder den kunskap som finns i den här artikeln.