070-598 69 86 info@rothlindberg.se

När jag jobbar med SEO, eller sökmotoroptimering för dig, så tar jag betalt för den tid jag faktiskt lägger ner på arbetet och låser inte fast dig vid något avtal, eller vid så och så många sökord i en fast sökords- eller nyckelordsportfölj.  Istället utgår jag alltid från det din hemsida behöver just nu, och hela tiden ser till behoven. Detta innebär bland annat att hos mig kan man omvärdera sökord efter hur bra de konverterar, man kan utgå från trender, skillnader i säsonger osv.

Även om du har en stor sida med många viktiga sökord så optimerar jag så klart  för hela sajten. Jag optimerar alltid alla produkterna och tjänsterna för att stegvis få upp så mycket som möjligt, så högt som möjligt.

 

Därför är min SEO-modell mera gynnsam

Hos andra konsulter och webbyråer blir det mycket dyrare och andra typer av kostnader som tillkommer om du skulle vilja lägga till sökord. Du får i regel betala separat för olika sökord, men jag utgår istället från min tid, den faktiska tid jag lägger ner på arbetet och hjälper dig med att få upp så många sökord som är optimalt för din faktiska försäljning.

Företag som har sådana här tjänster liknande ”sökordsportföljer” tar väldigt mycket betalt för enstaka sökord. Särskilt om det gäller ett större företag/hemsida eller om du har många olika produkter och/eller tjänster som du säljer, är min modell mycket mera gynnsam och kostnadseffektiv för dig. Faktiskt är det så att ju större företaget är och desto fler produkter och tjänster som företaget tillhandahåller, desto mer gynnsam blir mitt arbetssätt och min modell.

 

Skulle du välja – att ha koll på 10 eller 200 sökord?

Då många olika företag som köper SEO-tjänster fokuserar på 10 eller 20 viktiga sökord, en sökordsportfölj, så kan mina kunder ha flera hundra sökord som jag håller koll på och optimerar för. Medan mina kunders konkurrenter kanske är nöjda om de har hälften av sina sökord på en 1:a till 3:e plats på Google kan mina kunder som har ett hundratal produkter se att de har kanske ett femtiotal av sina både mer och mindre viktiga sökord på första plats i Googles sökresultat, samt se att flerdubbelt många  sökord finns på Googles förstasida. Det handlar alltså om en enormt stor skillnad i både arbetssätt och i resultat. Mitt sätt att arbeta gynnar helt enkelt mina kunder enormt mycket mer än en ”vanlig” SEO-konsult eller webbyrå.  

 

Ärlighet mot mig själv liksom mot mina SEO-kunder

Dessutom är det här ett mycket ärligare sätt och mer rättvist även för mig själv. Man kan helt enkelt inte arbeta på att få upp några få sökord utan att jobba på hela sajten som helhet. Sökmotoroptimering går helt enkelt inte till på det sättet att man bara kan fokusera på ett visst antal ord.

Hela sajten och hela de inre, externa och inkommande länkstrukturerna måste beaktas och ständigt förbättras för att jobbet skall kunna hålla hög kvalitet samtidigt som allt man gör bör se så naturlig ut för Googles robotar. Därför tar jag betalt för allt jobb jag gör, för min tid istället för att ge dig koll på några enskilda sökord. Då kan jag istället ha total överblick över hela sajtens SEO och över kundens ALLA viktiga sökord.

Många som erbjuder olika SEO-tjänster talat om ”resultatbaserad SEO”. Jag talar inte om enskilda, mätbara resultat. Jag vet att det sätt jag jobbar resulterar i mycket bättre resultat för mina kunder.