070-598 69 86 info@rothlindberg.se

Ja, vad är egentligen skillnaden mellan att anlita en enskild SEO konsult och ett företag med med flera personer som en mediebyrå eller en SEO-byrå? Alltså: är det bättre att ha en eller många kockar som rör om i grytorna? Om man har en kock som är riktigt duktig så borde det väl räcka?

 

En SEO-konsult har bättre överblick

Så är det i själva egentligen en fördel att ha många personer som kan jobba med en hemsidas sökmotoroptimering? Själv tycker jag ju inte det. Jag talar utifrån egen erfarenhet eftersom jag känner väl till hur olika byråer jobbar. Jag har gjort jobb åt byråer och blivit erbjuden fasta tjänster på flera ställen. Men ändå har jag ju valt att fortsätta jobba själv på egen hand som enskild SEO-konsult. Jag vill helt enkelt inte jobba åt andra och det finns många anledningar till varför jag valt det.

Nåja, låt mig argumentera för varför en konsult är bättre och vari skillnaderna egentligen ligger. Hos en SEO-konsult får du en personlig konsult som sköter allting och håller koll på alla steg. En mediebyrå har ofta större resurser och delar ofta upp olika typer av arbete mellan olika personer. Flera personer kan jobba på olika saker samtidigt i en mediebyrå vilket ibland innebär att kan gå snabbare att se resultat på en mediebyrå om det är många saker som behöver ordnas.

Men detta innebär också att en mediebyrå har mindre koll på sina kunder. Det är få byråanställda som har samma överblick som en enskild konsult, vilket innebär att en kunds behov inte alltid tillgodoses lika väl och effektivt som hos en riktigt kunnig konsult. En SEO-konsult däremot är mera villig att skräddarsy en lösning och använder hävstångseffekten där den ger bäst resultat.

 

SEO-konsulten skräddarsyr lösningar, byrån standardiserar

En mediebyrå standardiserar i regel hela processen, vad som ska göras när och hur. Allt handlar om att kunna effektivisera de egna kostnaderna. Detta innebär också att en mediebyrå ofta försöker anpassar kunden efter sina egna metoder. Själv tycker jag att det är självklart att skon ska anpassas efter foten och inte tvärtom. Det är kundens behov som ska sättas i första rum. Kunden ska inte behöva anpassa sig efter en Mediebyrå snäva mallar för hur de tycker att SEO borde gå till.

Du kan få hjälp med så mycket mer hos en SEO-konsult. En SEO-konsult bjuder ofta på sig själv och hjälper dig med det du behöver och är mer villiga att gå utan för ramarna på avtal. En mediebyrå eller SEO-byrå håller sina avtal hårt och är ofta ovilliga att göra det där ”lilla extra”. Du får helt enkelt mer skräddarsydd hjälp och hjälp med vad du och din hemsida behöver för stunden med en enskild konsult.

 

SEO-konsulten kan lika mycket som en hel byrå – och gör ofta mer

Kan en SEO-konsult verkligen göra allting själv och kan ge allt det en hemsida behöver? Ja, rent teoretiskt sett skulle både en konsult och en byrå kunna allting. Men om man ska tala sanning finns ingen, varken SEO-konsulter eller byråer som kan exakt allting bäst. Alla har olika filosofier och hål, t.o.m. de stor SEO-byråerna som samlar många SEO-tekniker på samma ställe. Men en riktigt bra SEO-konsult har faktiskt lika bra koll som alla medarbetare tillsammans på

Fördelen med en riktig kunnig SEO-konsult är att inte bara att personen känner sina egna gränser, men också alltid har uppbackning och kan ta hjälp av andra om det mot förmodan skulle behövas. En SEO-byrå har i regel snävare ramar och standardiserade sätt. Så om du inte passar helt in i deras egna modeller så får du ändå inte samma goda hjälp som av en enskild SEO-konsult som är flexibel, har back-up när det behövs och jobbar enbart för sin kunds allra bästa.

Det här är orsaker till att jag har valt att fortsätta jobba som enskild konsult. Jag behöver inte rätta mig efter någon annan och jag behöver inte utgå från standardiserade mallar. Så som jag jobbar nu kan jag alltid utgå från vad som ger bäst resultat just nu, jag är helt flexibel med att skräddarsy lösningar och jag är helt fri med att hjälpa mina kunder på allra bästa sätt. Det finns helt ingenting som begränsar mitt arbete, vilket är en stor fördel för mina kunder.